Partnerskap

Zambias vänners partners är Enfys Foundation Orphan Centre i Murundu, Zambia, och en kristen välgörenhetsorganisation All God’s Children i Kansas City, MO.

Enfys Foundation Orphan Centre leds av Rev. Joseph Bwalya och hans fru, Hilda Bwalya.


I byn Minambe, assisterande pastor intervjuar föräldralösa barn.


Kvinnor hjälper till att laga nshima till föräldralösa barn. Latest news 09. March - Projekt BPB: Buy pastor a Bicycle! Zambias vänner behöver cyklar till pastorer som arbetar på landsbygden, långt från städerna, där det är extremt fattigt.